Geležinkelio ruožo Vilnius-Klaipėda elektrifikacija

Infrastuktūra
Infrastruktūra
Klientas
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. / Elecnor S.A.
Vieta
Vilnius-Klaipėda, Lietuva
Laikas
2021 - dabar
Euro
Projekto vertė: 363,1 mln. Eurų
Atlikti darbai

Bendras elektrifikuojamo ruožo ilgis 731 km.

Suteiktos paslaugos

Techninis projektas
Darbo projektas

SUSIDOMĖJOTE?
SUSISIEKITE!