TEC Consulting nauja paslauga – statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimas

27 kovo, 2019

TEC Consulting pradeda teikti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimo paslaugą statybas vykdančioms įmonėms.

Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja, kad kai statybvietėje darbus vykdo daugiau kaip du rangovai, užsakovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris jo vardu statybvietėje koordinuotų saugos ir sveikatos priemones. Koordinatorius privalo turėti reikiamą kvalifikaciją.

„Teikdami statybų valdymo paslaugas susiduriame su tokio tipo paslaugų poreikiu, todėl nusprendėme šiais darbais papildyti savo teikiamų paslaugų portfelį. Užsakovui patogu turėti kvalifikuotą specialistą, kuris koordinuoja saugą tarp rangovų, be to, jam paprasčiau, nes tuo rūpinasi partneris, kuris prižiūri ir statybų procesą“, – pasakoja TEC Consulting projektų vadovas ir atestuotas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius Robertas Mikalauskas. Jis priduria, kad statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugas TEC Consulting specialistai pasiruošę teikti visiems statytojams, nesvarbu kokiame sektoriuje jie veikia.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius atsako už reikalavimų, nustatytų statinio techniniame ir statybos darbų technologijos projektuose, ir kitų su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija susijusių priemonių įgyvendinimą statybvietėje, sprendžia techninius, organizacinius klausimus, įvertina darbų atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. Jis taip pat koordinuoja darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklą ir statinio projektuose numatytas priemones, atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, organizuoja skirtingų rangovų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.

TEC Consulting pramonės ir energetikos įmonėms teikia statybos valdymo, techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus paslaugas, konsultuoja projektavimo ir techninės priežiūros klausimais, rengia galimybių studijas ir atlieka finansinį-ekonominį vertinimą.