Nuo saugumo iki tvarumo: Grid Code bandymai

10 liepos, 2023
UAB TEC Consulting šią vasarą Vilniaus Kogeneracinėje jėgainėje atliks AB „Litgrid“ reikalaujamus Grid Code bandymus, reikalingus užtikrinti nepertraukiamą ir saugų elektros energijos tiekimą gyventojams ir visiems kitiems vartotojams.

 

Grid code bandymų svarba

„Litgrid“ – Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė (TSO, angl. transmission system operator), palaikanti stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą bei valdanti elektros energijos srautus. Remiantis „Litgrid“ nustatytais reikalavimais, Lietuvoje atliekami Grid Code bandymai, skirti elektros generatoriams ir su jais susijusiai įrangai išbandyti, siekiant įvertinti elektros generatorių arba elektrinių, prijungtų prie elektros tinklo, darbo parametrus bei saugumą.

Grid Code bandymų metu atliekami patikrinimai, ar generatorius pasiekia gamintojo nurodytus darbinius parametrus, vertinamas generatoriaus patikimumas, galimybės generuoti tinklui reikalingą elektros energijos kiekį, reagavimas į „Litgrid“  dispečerinės išduodamas valdymo komandas. „Be tokių bandymų neįmanoma įsitikinti, jog generatorius yra saugus bei patikimas“, ­– tikina TEC Consulting technikos direktorius Andrej Chodžin.

Tam tikrais atvejais Grid Code bandymų metu taip pat atliekamas ir prie elektros tinklo prijungtų elektros generatorių našumo įvertinimas, turintis didelę įtaką efektyviai energijos gamybai. Bandymo procese įvertinamas generatorių gebėjimas efektyviai panaudoti kurą, sumažinti energijos nuostolius ir optimizuoti atliekinės šilumos panaudojimą kogeneracijos būdu. Atsižvelgiant į tai, Grid Code bandymai skatina atsakingą energijos gamybą bei tausoja vertingus gamtos išteklius.

Padės užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą

Jau šią vasarą Vilniaus Kogeneracinėje jėgainėje prie Lietuvos elektros tinklo bus prijungtas naujai sumontuotas elektros generatorius, kuris  gamins apie 70 MWh elektros energijos per valandą, o tai sudaro 50.400 MWh per mėnesį. Jei įprastai vidutinis buitinis vartotojas suvartoja apie 200 kWh elektros energijos per mėnesį, galima vertinti, kad naujas įrenginys galės aprūpinti apie 250.000 buitinių namų ūkių vartotojų.

Pasak TEC Consulting technikos direktoriaus, nepatikimas ar neteisingai veikiantis tokios galios elektros generatorius gali tapti rimtų avarijų elektros tinkle priežastimi, dėl ko gali nukentėti visos Lietuvos elektros perdavimo sistemos stabilumas bei patikimumas, o dešimtys tūkstančių vartotojų gali netekti elektros energijos tiekimo. Griežtai pagal Grid Code reikalavimus atliekami bandymai gerina bendrą elektros energijos tiekimo sistemos atsparumą. Tai reiškia, kad sistema yra geriau paruošta nenumatytiems įvykiams, stichinėms nelaimėms ar ekstremalioms situacijoms, ją galima greičiau atstatyti ir sumažinti poveikį vartotojams.

TEC Consulting specialistai turi ilgametę Grid Code bandymų patirtį, žino AB LitGrid keliamus reikalavimus įrangai, geba tinkamai parengti bei suderinti tokių bandymų programas, organizuoti bei vykdyti bandymų atlikimą, tinkamą ekspertinį vertinimą, ataskaitų parengimą bei derinimą su interesuotomis šalimis. Komandos patirtis naudojama naujiems šalyje įrengiamiems elektros energijos generatoriams, statomiems tiek atsinaujinančios energetikos (vėjo bei saulės), tiek įprastinių kogeneracinių jėgainių projektuose. 

TEC Consulting priklauso TEC įmonių grupei ir jau daugiau nei du dešimtmečius darbuojasi pramonės, infrastruktūros ir energetikos naujovių srityje. Įmonės specializacija – statybos projektų valdymo, techninės priežiūros bei paleidimo-derinimo paslaugos. 

Be TEC Consulting grupėje dar yra dvi projektavimo darbus atliekančios įmonės: TEC Industry bei TEC Infrastructure. Grupės įmonės teikia susisiekimo infrastruktūros, pramonės ir energetikos objektų projektavimo, konsultavimo, techninės priežiūros, projektų ir statybos valdymo bei kitas inžinerines paslaugas.