Energetinis auditas

Energetinis auditas padeda išsamiai įvertinti energijos poreikį bei prieinamus išteklius, pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę.

Teikiame pastatų ir jų inžinerinių sistemų energetinio audito paslaugą remiantis LR reglamentais, atliekame matavimus patalpų mikroklimato parametrams nustatyti, termovizinius tyrimus.

Audito metu nustatomi veiksniai, lemiantys energijos sąnaudas, parenkamos priemonės, kurių įgyvendinimas leistų sumažinti ne tik pastato energijos sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines sąlygas, padidinti pastato ar atskirų jo dalių gyvavimo trukmę.