Galimybių studijos

Projekto investicijų patvirtinimui mūsų specialistai padės Jums parengti galimybių studiją.  Pagrindinis jos tikslas – patikrinti, ar projektas yra optimalus finansiškai ir technologiškai. Galimybių studija įvertina:

  • techninius ir technologinius sprendimus;
  • planuojamo projekto poveikį aplinkai;
  • numatomas išlaidas, įgyvendinimo grafiką, planuojamą atsipirkimą.

Galimybių studijoje nagrinėjami būsimame projekte naudotini ištekliai, rinkos paklausa, gamybinis sektorius, diversifikavimo galimybės, investicijų aplinka, eksporto, importo galimybės ir kiti veiksniai.  Joje taip pat naudojami visi prieinami duomenys reikalingi finansiškai įvertinant projektą, taip pat ir tie, kurių reikia ruošiant konkurso dokumentus.

Atlikus galimybių studiją, pasirenkamas labiausiai nusistatytus kriterijus atitinkanti projekto kryptis.