Kelių, tiltų ir kitų kelio statinių ekspertizė

Svarbiausia statinio savybė – visu gyvavimo metu tenkinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinę kokybę ir kitus teisės aktuose keliamus reikalavimus.

Atliekame tiltų ir kitų kelio statinių esamos būklės planinius ir pakartotinius įvertinimus (statybinius konstrukcijų tyrimus). Įvertinimo metu fiksuojami ir vertinami statinio konstrukcijų pažeidimai, jų įtaka galimai statinio avarinei būklei, jų paplitimas bei atsiradimo priežastys. Taip pat nustatoma statinio laikomoji galia, defektai, jų galimas plitimas, remonto / rekonstrukcijos darbų reikalingumas ir statinio ekspertizės būtinumas.

Šie tyrimai nurodo, ar reikalinga statinio ekspertizė.

Jei atliekant būklės vertinimą nustatyti defektai yra esminiai, galime atlikti tiltų ir kitų kelio statinių Bendrąją arba dalinę statinio ekspertizę. Jos metu įvertinamas esamas arba naujai statomas statinys, jo atitikimas nustatytiems esminiams statinių reikalavimams, statinio normatyvinė kokybė ir kiti statybos teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Statinio avarijos ar avarinės būklės atveju nurodome šių įvykių priežastis bei galimas pasekmes.

Statinio esamos būklės vertinimo ar ekspertizės metu atliekame:

  • Konstrukcijų tyrimus (ardančiaisiais ir neardančiaisiais metodais);
  • Statinius ir dinaminius konstrukcijų bandymus;
  • Laikomosios galios nustatymą (empiriniais skaičiavimais arba atliekant bandymus);
  • Konstrukcijų monitoringą.

Laiku atlikti statinių tyrimai leidžia tinkamai planuoti išlaidas statinių būklei pagerinti.