Projektavimas

Rengiame pramonės, energetikos, transporto infrastruktūros ir kitų objektų prieš-projektinius sprendimus, techninius, darbo projektus, ruošiame brėžinius gamybai. Mūsų objektai:

 • Tiltai, viadukai, estakados;
 • Keliai ir gatvės;
 • Geležinkeliai, jų kelių sankasos, pervažos, tuneliai;
 • Sankryžos;
 • Kiti transporto infrastruktūros statiniai (eismo saugumo užtikrinimo priemonės; požeminės perėjos; pėsčiųjų bei dviračių takai; neįgaliųjų infrastruktūra; gyvūnų perėjimai virš kelių; atraminės ir garso sienutės; triukšmą ir oro taršą mažinančios priemonės, kitos aplinkos apsaugą užtikrinančios priemonės keliuose);
 • Energetikos objektai (iki 400 MW galios);
 • Gamybos pastatai, jų vidaus bei technologinės sistemos;
 • Medicininės paskirties pastatai;
 • Logistikos centrai;
 • Kiti pramonės objektai: angarai ir t.t.;
 • Kultūros paveldo objektai;
 • Lauko inžineriniai tinklai (šilumos, dujų, vandentiekio, nuotekų tinklai);
 • Elektros, automatikos bei gaisrinė signalizacija;
 • Technologiniai, montažiniai ir izometriniai vamzdynai;
 • Vandentvarkos objektai: vandentiekio ir nuotekų tinklai, nuotekų valymo įrenginiai, vandens gerinimo įrenginiai
 • Lauko ir vidaus vandentiekio sistemos gyvenvietėms, transporto infrastruktūros objektams, valymo įrenginiai ir pastatų vidaus tinklai (priešgaisrinis vandentiekis, buitinių nuotekų išvedimas, lietaus nuvedimas, filtravimas, siurblinės, drenažas);

Adaptuojame įrangos gamintojų ar užsienio partnerių pateiktą projektinę dokumentaciją pagal LR normas ir teisės aktus.

Mūsų inžinierių, konstruktorių, architektų ir projektų vadovų patirtis bei turima kvalifikacija, darbas naujausiomis kompiuterinėmis skaičiavimo, projektavimo ir braižymo programomis garantuoja mūsų darbų kokybę ir sklandžią komunikaciją su Užsakovais.