Statybos projektų valdymas

Mūsų tikslas – atsakingai valdyti projektą bei padėti Užsakovams rasti geriausius sprendimus prieš statant objektą, statybų metu ir po jų, siekiant statybų pabaigos sutartu laiku.

Mes Jums galime padėti kiekviename statybos projekto etape:

 • Identifikuojant – atlikti galimybių studijas, suteikti inžinerijos, finansavimo, sutarčių sudarymo, aplinkos, teisinės ir kitas paslaugas savalaikiam sprendimų priėmimui;
 • Inicijuojant – apibrėžti projekto tikslus ir gaires, paruošti preliminarų projekto grafiką ir biudžetą;
 • Planuojant – sudaryti biudžetą, darbo grafiką, projekto valdymo struktūrą, organizuoti pirkimus, valdyti kokybę sudarant sutartis, parengti rizikų valdymo planą;
 • Įgyvendinant – teikti visapusiškas inžinerijos ir projektavimo paslaugas, teisines konsultacijas, bendrą įgyvendinimo valdymą ir efektyvų statybos valdymą. Padėti išrinkti rangovus, ruošti rangos sutartis, suderinti terminus, darbų atlikimo grafikus, kontroliuoti projekto įgyvendinimo grafiką ir biudžetą, koordinuoti darbų įgyvendinimą statybvietėje bei prižiūrėti jų kokybę, užtikrinti darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.
 • Užbaigiant – atlikti objekto pridavimo procedūras valstybinėms institucijoms, koordinuoti galutinius atsiskaitymus su rangovais, valdyti statybos užbaigimo ir garantinio laikotarpio pretenzijas, paruošti ataskaitas.

 

STATYBOS PROJEKTŲ VALDYMAS (EPCM)

Jūsų statyboms nereikės generalinio rangovo – mes galime padėti valdyti projektą nuo dokumentų parengimo, tiekėjų bei rangovų parinkimo iki statybos pabaigos ir gamybos paleidimo.

Mūsų specialistai padės:

 • Paruošti dokumentus projekto investicijoms gauti;
 • Parinkti komandą;
 • Koordinuoti projektavimo darbus bei paruošti techninį projektą;
 • Išrinkti rangovus;
 • Valdyti ir koordinuoti rangos darbus ir procesus;
 • Įsigyti įrangą;
 • Įvertinti ir valdyti projekto rizikas;
 • Kontroliuoti projekto įgyvendinimo biudžetą ir grafiką;
 • Kontroliuoti atliekamų darbų kokybę;
 • Užtikrinti darbų saugos reikalavimus, taikant „5 step“ ir „Lock“ sistemas;
 • Laikytis aplinkosaugos reikalavimų;
 • Valdyti statybos aikštelę;
 • Atlikti statybos pabaigos darbus: paruošti reikalingus dokumentus objekto pridavimui ir eksploatacijai.

Galime padėti atlikti darbus, kurie yra būtini pačiame ankstyviausiame projekto gyvavimo etape: užsakyti inžinerinius tyrinėjimus, įvertinti objekto energetinius poreikius, parengti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas ar projektavimo užduotis, informuoti visuomenę apie būsimą objektą, parengti statinio prieš-projektinius pasiūlymus, organizuoti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.