Statybos techninė priežiūra

Mūsų komanda atlieka naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ar paprastojo remonto statybos darbų techninę priežiūrą visų tipų objektuose:

  • Negyvenamuosiuose pastatuose (sandėliavimo, gamybos, pramonės, garažų ir kt. paskirties);
  • Susisiekimo komunikacijose (keliai, gatvės, geležinkeliai ir kt.);
  • Inžineriniuose tinkluose (šilumos, naftos, dujų, vandentiekio, nuotėkų, elektros, telekomunikacijų ir kt.)
  • Pramonės ir energetikos pastatų;
  • Kultūros paveldo objektų;
  • Branduolinės energetikos objektų;
  • Kituose inžineriniuose statiniuose.

Galime atlikti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: kontroliuoti, ar laikomasi statinio projekto, statybos rangos sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, prižiūrėti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę.

Statybų techninės priežiūros specialistai tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoja užsakovą apie atliktus statybos darbus, dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas, rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

Projektuose, kurių sutartys sudarytos pagal FIDIC sąlygas, statybų techninę priežiūrą vykdome pagal FIDIC reikalavimus.