Techninis projekto vertinimas (due diligence)

Bendrovės specialistai atlieka techninį objekto vertinimą, numato reikalingų investicijų dydį. Esant poreikiui parengiame detalų projekto įgyvendinimo planą – grafiką ir techninius reikalavimus.

Atliekame ekonominius tyrimus ir pagrindimus, rengiame investicinius projektus, ruošiame statybos darbų pirkimo ir kitus privalomuosius dokumentus paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti.