Techninė priežiūra

Teikiame statybų objektų ir ypatingų statinių techninės priežiūros paslaugą. Atestuoti ir ilgametę patirtį turintys TEC techninės priežiūros specialistai padeda užsakovui tinkamai ir sėkmingai įgyvendinti įvairios apimties projektus tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje. Techninės priežiūros vadovai kontroliuoja, ar laikomasi statinio projekto, statybos rangos sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Mūsų inžinieriai teikia profesionalias statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas; glaudžiai bendradarbiaujant su užsakovu kontroliuojama statybos darbų kokybė.

Pagrindinės statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijos:

  • Tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • Tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas; dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • Kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
  • Atlikti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Paslaugos

Konsultavimas
Konsultuojame statybų valdymo, projektavimo ir techninės priežiūros klausimais. Rengiame galimybių studijas, finansinį-ekonominį vertinimą bei preliminarių sąmatų parengimą.
Projektų valdymas
Padedame kontroliuoti statybos procesą nuo projektinės dokumentacijos parengimo, tiekėjų bei rangovų parinkimo iki statybos užbaigimo.
Pramonė ir energetika
Konsultuojame energetikos, techniniais ir verslo klausimais. Ruošiame galimybių studijas, projektinius pasiūlymus ir energetinių sistemų auditus.
Transporto infrastruktūra
Konsultuojame, tyrinėjame, projektuojame: automobilių ir pėsčiųjų tiltus, viadukus ir estakadas, kelius, gatves, greitkelius ir geležinkelius.
Vandentvarka
Konsultuojame vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimais, parenkame vandentvarkos įrenginius, projektuojame bei vykdome projektų priežiūrą.
Tyrinėjimai
Atliekame inžinerinius bei geologinius grunto tyrinėjimus, ruošiame topografinį planą su inžineriniais požeminiais tinklais ir žemės sklypų ribomis.
Teritorijų planavimas
Teikiame konsultacijas teritorijų planavimo klausimais. Ruošiame specialiojo plano dokumentus, brėžinius, planus ir aiškinamuosius raštus.
Aplinkosauga
Konsultuojame poveikio aplinkai vertinimo klausimais, susijusiais su planuojamomis arba vykdomomis ūkinėms veiklomis.