Transporto infrastruktūra

TEC transporto infrastruktūros specialistai konsultuoja, tyrinėja ir projektuoja automobilių ir pėsčiųjų tiltus, viadukus ir estakadas, kelius, gatves, greitkelius ir geležinkelius.

 

PASLAUGOS

 

TILTŲ PROJEKTAVIMAS

Projektuojame naujus, rekonstruojamus, remontuojamus:

 • Automobilių ir geležinkelių tiltus bei viadukus
 • Estakadas
 • Pėsčiųjų, dviratininkų viadukus ir tiltus
 • Požemines perėjas
 • Automobilių ir geležinkelių tunelius
 • Atramines ir garso sienutes
 • Gyvūnų perėjimus virš kelių ir kt.

 

KELIŲ PROJEKTAVIMAS

Projektuojame naujus, rekonstruojamus, remontuojamus:

 • Kelius
 • Gatves
 • Sankryžas
 • Logistikos centrus
 • Eismo saugumo užtikrinimo priemones
 • Pėsčiųjų bei dviračių takus
 • Kelių ir gatvių infrastruktūros statinius
 • Vykdome projektų vykdymo priežiūrą.

 

GELEŽINKELIŲ PROJEKTAVIMAS

Projektuojame naujus, rekonstruojamus, remontuojamus:

 • Geležinkelio kelius
 • Geležinkelio kelio sankasas
 • Geležinkelio pervažas
 • Geležinkelio tunelius
 • Logistikos centrus
 • Vykdome projektų vykdymo priežiūrą.

Paslaugos

Konsultavimas
Konsultuojame statybų valdymo, projektavimo ir techninės priežiūros klausimais. Rengiame galimybių studijas, finansinį-ekonominį vertinimą bei preliminarių sąmatų parengimą.
Projektų valdymas
Padedame kontroliuoti statybos procesą nuo projektinės dokumentacijos parengimo, tiekėjų bei rangovų parinkimo iki statybos užbaigimo.
Pramonė ir energetika
Konsultuojame energetikos, techniniais ir verslo klausimais. Ruošiame galimybių studijas, projektinius pasiūlymus ir energetinių sistemų auditus.
Vandentvarka
Konsultuojame vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimais, parenkame vandentvarkos įrenginius, projektuojame bei vykdome projektų priežiūrą.
Techninė priežiūra
Atliekame kelių, geležinkelio, uostų transporto, pramonės, energetikos, komercinių bei gyvenamųjų pastatų, kitų ypatingų statinių techninę priežiūrą bei kontrolę. Teikiame FIDIC inžinieriaus paslaugas.
Tyrinėjimai
Atliekame inžinerinius bei geologinius grunto tyrinėjimus, ruošiame topografinį planą su inžineriniais požeminiais tinklais ir žemės sklypų ribomis.
Teritorijų planavimas
Teikiame konsultacijas teritorijų planavimo klausimais. Ruošiame specialiojo plano dokumentus, brėžinius, planus ir aiškinamuosius raštus.
Aplinkosauga
Konsultuojame poveikio aplinkai vertinimo klausimais, susijusiais su planuojamomis arba vykdomomis ūkinėms veiklomis.