Vandentvarka

TEC vandentvarkos specialistai konsultuoja vandens surinkimo, nuvedimo ir valymo klausimais. Projektuojame lauko ir vidaus vandentiekio sistemas gyvenvietėms, transporto infratsruktūros objektams (keliai, sankryžos, aikštelės), valymo įrenginius ir pastatų vidaus tinklus.

Vidaus sistemos

 • Vandens tiekimas
 • Priešgaisrinis vandentekis
 • Buitinių nuotekų išvedimas

Lauko sistemos

 • Vandentiekio tinklai
 • Lietaus nuvedimas
 • Filtravimas
 • Siurblinės
 • Drenažas

 

PASLAUGOS

 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas
 • Nuotekų valymo įrenginių parinkimas
 • Vandens gerinimo įrenginių parinkimas
 • Projektų vykdymo priežiūra

Paslaugos

Konsultavimas
Konsultuojame statybų valdymo, projektavimo ir techninės priežiūros klausimais. Rengiame galimybių studijas, finansinį-ekonominį vertinimą bei preliminarių sąmatų parengimą.
Projektų valdymas
Padedame kontroliuoti statybos procesą nuo projektinės dokumentacijos parengimo, tiekėjų bei rangovų parinkimo iki statybos užbaigimo.
Pramonė ir energetika
Konsultuojame energetikos, techniniais ir verslo klausimais. Ruošiame galimybių studijas, projektinius pasiūlymus ir energetinių sistemų auditus.
Transporto infrastruktūra
Konsultuojame, tyrinėjame, projektuojame: automobilių ir pėsčiųjų tiltus, viadukus ir estakadas, kelius, gatves, greitkelius ir geležinkelius.
Techninė priežiūra
Atliekame kelių, geležinkelio, uostų transporto, pramonės, energetikos, komercinių bei gyvenamųjų pastatų, kitų ypatingų statinių techninę priežiūrą bei kontrolę. Teikiame FIDIC inžinieriaus paslaugas.
Tyrinėjimai
Atliekame inžinerinius bei geologinius grunto tyrinėjimus, ruošiame topografinį planą su inžineriniais požeminiais tinklais ir žemės sklypų ribomis.
Teritorijų planavimas
Teikiame konsultacijas teritorijų planavimo klausimais. Ruošiame specialiojo plano dokumentus, brėžinius, planus ir aiškinamuosius raštus.
Aplinkosauga
Konsultuojame poveikio aplinkai vertinimo klausimais, susijusiais su planuojamomis arba vykdomomis ūkinėms veiklomis.