Design av Rail Baltica vägen

Infrastuktūra
Infrastruktur
Klientas
Marijampolės kommun
Vieta
Marijampolė, Litauen
Laikas
2016
Euro
Projektbudget: 1,27 miljarder euro
Atlikti darbai

Koncept / Tekniskt och arbetsprojekt / Underhåll av stadens infrastruktur och gator

Suteiktos paslaugos

KONTAKTA OSS