Design av tvåplanskorsning över järnväg

Infrastuktūra
Infrastruktur
Klientas
Klaipėdas statliga hamnmyndighet
Vieta
Klaipėda, Litauen
Laikas
2015 m.
Euro
Projektbudget: 4 miljoner euro
Atlikti darbai

Längd 330,6 m
Det största avståndet mellan stöden 36,7 m

Suteiktos paslaugos

Preliminärt projekt / Tekniskt projekt / Projektövervakning

KONTAKTA OSS