Design av viadukt över järnväg

Infrastuktūra
Infrastruktur
Klientas
Litauiska vägverket vid Transportministeriet och administrationen på Mažeikiais distrikts
Vieta
Mažeikiai, Litauen
Laikas
2016 - 2020
Euro
Projektbudget: 10 miljoner euro
Atlikti darbai

Viaduktens längd 436 m, bredd 13,7 m

Total längd på tekniska nätverk 3 124 m

Suteiktos paslaugos

Tekniskt och arbetsprojekt / Övervakning av projektgenomförandet

KONTAKTA OSS