Elektrifiering av järnvägssektionen Vilnius-Klaipėda

Infrastuktūra
Infrastruktur
Klientas
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. / Elecnor S.A.
Vieta
Vilnius-Klaipėda, Lithauen
Laikas
2021 - nu
Euro
Projektbudget: 363,1 mln. Eur
Atlikti darbai

Den totala längden på den elektrifierade delen är 731 km.

Suteiktos paslaugos

Teknisk projekt
Arbetsprojekt

KONTAKTA OSS