Genomförda projekt

 

800

genomförda
objekt

OM PROJEKT

Koncernföretagen tillhandahåller tjänster inom teknisk konsultation, design och projektledning inom infrastruktur, industri och energi.

Vi har genomfört över 800 projekt av olika omfattning och komplexitet i Central- och Nordeuropa och OSS-länderna.

Industri

Infrastruktur

Energi