1000

genomförda
objekt

OM PROJEKT

Koncernföretagen tillhandahåller tjänster inom teknisk konsultation, design och projektledning inom infrastruktur, industri och energi.

Vi har genomfört över 800 projekt av olika omfattning och komplexitet i Central- och Nordeuropa och OSS-länderna.

Industri

Infrastruktur

Energi