Kompetensutveckling för designers på ”TEC-infrastrukture”: vikten av personalresurser

juli 13, 2021
Nuförtiden, med den snabba utvecklingen av väginfrastruktur, har yrket brodesigner förändrats och utvecklats ständigt. Tillämpningen av principerna för digital teknik BIM, Lean-metodik och organisatoriska lösningar gjorde det möjligt att anpassa sig till marknadens förändrade behov, att ägna mer uppmärksamhet åt kunden för att påskynda arbetets effektivitet och samtidigt kvaliteten. Domas Čėsna, chefen för broavdelningen vid ”TEC Infrastructure”, förklarar effekterna av korrekt personalhantering.

 

Egenskaper och utmaningar i designyrket

Domas som har mer än 15 års erfarenhet inom detta område vet, att nyfikenhet, önskan om innovation och kunskap är oskiljaktiga egenskaper hos professionella designers. ”Du behöver inte vara rädd för att vara annorlunda, kreativ, se på problemet från olika vinklar. Varje problem är ju en intressant olöst situation och du behöver bara hitta den sida från vilken du kan komma åt den ordentligt, säger teamledaren för Broavdelningen. Enligt honom professionell passion är en av de viktigaste faktorerna som hjälper till att gå framåt. Det uppmuntrar personalen att förbättras.

På frågan om de vanligaste utmaningarna säger Domas Čėsna att de flesta av dem inträffar under 2-3:e år i karriären. ”Det tar tid för designern att bekanta sig med jobbet, yrkets nyanser, processer, problem och möjliga standardlösningar.” Den intervjuade hävdar att ibland valet av det område där den anställde vill specialisera sig blir en utmaning. ”Man bör välja vad du kan och veta hur du ska göra bäst, vilken förkärlek, önskan man har – kanske är det beräkningen av fundament eller konstruktioner, modellering eller något annat. Det är värt att överväga om du är mer intresserad av att utforma metall eller armerade betongkonstruktioner. Det finns en massa möjligheter och val inom detta område – allt du behöver göra är att tänka på och besluta om en specifik arbetsriktning, beträttar chefen för broavdelningen.

Universell presentation om personalhantering

Efter att ha fått ett erbjudande om att samarbeta med centrum för kvalitetsledning ”Vilnius Tech”, systematiserade Domas Čėsna, chef för broavdelningen vid ”TEC Infrastructure”, de vanligaste personalhanteringsutmaningarna under hela designprocessen och presenterade effektiva lösningar som redan har testats i praktiken. ”Jag hoppas att min rapport kommer att hjälpa ingenjörer, proffs och deras chefer inom teknik att växa”, säger han.

Presentationen av personalhantering som utarbetats av Domas Čėsna, chef för broavdelningen vid ”TEC Infrastructure”, är lämplig för alla som tillämpar lagarbete utan att vara knutna till industriell verksamhet. ”Utbildningsmaterialet granskar exempel på teambuilding och utveckling.” Principerna för personalhantering som utvecklats av affärsmän analyseras i detalj och deras praktiska tillämpning erbjuds, vilket skapar mervärde för företagen.

Enligt Domas Čėsna, huvudprincipen som hjälper en anställd att förbättra sig är konstant tillväxt eller, med andra ord, önskan att bli mycket bättre och lyckligare än man var igår. Det är också viktigt att inse att framgång också beror på hur ofta och intensivt du möter samma tekniska utmaningar. Domas försäkrar att det på sikt uppstår en vana som med tanke på ständigt återkommande tekniska problem gör att de kan lösas mer och mer enkelt och naturligtvis mer effektivt. ”Vi behöver inte arbeta snabbare utan smartare”, avslutar Domas.

Möjligheter till praktisk tillämpning

I ”TEC Infrastructure” -teamet implementeras principerna för personalhantering mycket framgångsrikt och kontinuerligt. Anställda lär sig av andra exempel och försöker att inte upprepa samma misstag. Företaget tillämpar också lagerhanteringsmetoden, gradvisa förbättringar i kontinuerliga arbetscykler och planeringsmetoder för upptäckt av fel och förebyggande. ”Efter att ha lärt oss av en misslyckad situation, när betydligt mer tid, ekonomiska och andra resurser användes än planerat, började vi använda en målmedveten och effektiv resursanvändning. Till exempel: vi gör aldrig onödigt tryckarbete, vi slöser inte med papper, säger Domas Čėsna, som försöker tillämpa principerna i Green LEAN-strategin.

Korrekt personalhantering hjälper till att uppnå verkliga (när det gäller mätbara fördelar för företaget), långsiktiga resultat. Till exempel: det ger en möjlighet att tillämpa en annan kommersiell budgivningsmetod, prissättning, minska mängden material som används och öka materialeffektiviteten (snabbare omvandla råvaran till en byggprodukt). ”Om designern och klienten har tillräckligt väl klarat personalresurser, dvs känner styrkorna hos var och en av medlemmarna i det nuvarande laget och fördelar deras ansvar på lämpligt sätt, är det troligt att förväntningarna kommer att uppfyllas. UAB ”TEC Infrastructure” tillhör TEC-koncernen, som även inkluderar företagen ”TEC Industry ” och ”TEC Consulting”. Koncernföretag tillhandahåller design-, konsultation-, underhåll-, projekt- och konstruktionshanterings- och andra tekniska tjänster för kommunikationsinfrastruktur, industri- och energianläggningar.