Nyheter i Kaunas infrastruktur: ”TEC Infrastructure” och ”KILD Architects” påbörjar arbetet med den nya gångbron

juli 18, 2022
TEC Infrastructure-teamet, tillsammans med KILD arkitekter, vann upphandlingen för projekterings- och projektledningsarbeten av bron från Nemunas ön till Aleksotas i Kaunas. Andrius Indriliūnas, chef för TEC Infrastructure Broavdelningen och projektsamordnare Andrius Indriliūnas delar med sig av planerna för projektets framsteg.

 

”I slutet av 2021 genomfördes framgångsrikt det 73 m långa broprojektet, utarbetat av UAB TEC Infrastructure och KILD arkitekter, som förbinder Karaliaus Mindaugas prospekt med Nemunas ön. Nu har företaget en ännu större utmaning – att äntligen koppla samman Nemunas båda stränder genom att projektera en 280 m lång bro mellan Nemunas ön och Aleksotas. Detta kommer att skapa en förbindelse mellan Karaliaus Mindaugas prospekt- Nemunas ön – Aleksotas”, säger A. Indriliūnas. ”Enligt det förberedda projektet kommer ytterligare element att installeras på kontrakt i framtiden: en fackverksgångbro, gångvägar, belysningsnätverk, ingenjörsnätverk och ett offentligt utrymme på brons vänstra strand”, håller med sin kollega A. Voveris. Gångbron från Aleksotas till Nemunas ön bildar en mycket viktig förbindelse mellan gång- och cykelvägsinfrastrukturen i Kaunas stad mellan de befintliga och planerade stigarna på Nemunas vänstra och högra strand. ”Den planerade leden kommer att förbinda huvudvägen som planeras längs H. och O. Minkovskių gatan i lösningarna i specialplanen för Kaunas stads cykelvägar (dok. reg. nr. T00017011) med den befintliga cykelleden för rekreation på Nemunasvallen”, säger chefen för TEC Infrastructure Broavdelningen.

”Bron är ett kommunikationsmedel och samtidigt ett offentligt utrymme längs floden. Av den anledningen fortsätter vi att tilsammans förverkliga ideer från upphandlingen 2018 och brons struktur, stöden och miljön skapar på ett sådant sätt att det både blir en smidig förbindelse för förbipassering eller cykling, och en bekväm och sammanhållande plats att tillbringa tid vid floden”, säger KILD- arkitektteamet (P. Išora, D. Daunys, I. Ksnelashvili) som är författare till projektets arkitektoniska- och platsplansdelen, lösningar för installation av broar och allmänna kajplatser samt brons arkitektoniska uttryck,

”De två broarna kommer att bilda en sömlös förbindelse, som syftar till att inkludera objekt som är viktiga för utvecklingen och utbyggnaden av Kaunas centrum i ett system, för att förbättra kommunikationen för fotgängare och cyklister mellan Nemunas båda stränder, samt att koppla samman befintliga och främja utvecklingen av nya gång- och cykelvägar”, forsätter projektsamordnare A. Indriliunas. Eftersom den nya gångbron kommer att ligga i anslutning till befintliga och planerade anläggningar, där ett stort antal besökare förväntas under evenemang (upp till 0,5 tusen i Vetenskapliga museum, upp till 2,2 tusen i M.K. Čiurlionis Konsertcenter, upp till 20 tusen i ”Žalgiris” Arena), är syftet , så att bron smälter in i platsens allmänna arkitektur och fullt ut tillgodoser invånarnas kommunikationsbehov. ”Utvecklingen av det aktuella området, utformningen av nya anläggningar på Nemunas ön och på den vänstra stranden av Nemunas-floden genererar behovet av installation av ny kommunikationsinfrastruktur för att nå dem och visar vikten av installationen av den designade fotgängarbroar”, förklarar TEC Infrastructure-specialisten.

TEC Infrastructure ingår i TEC-konsernen, där även företagen TEC Industry och TEC Consulting ingår. Koncernbolagen tillhandahåller design, rådgivning, tekniskt underhåll, projekt- och byggledning och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industri- och energianläggningar.