Oneks Invest biomassakraftverk

Energetika
Energi
Klientas
Oneks Invest, UAB
Vieta
Biruliškių g. 6A, Kaunas, Litauen
Laikas
2013
Atlikti darbai

Biomassapannornas värmeeffekt – 2 x 20 MW
Två sparare 2 X 4,75 MW
Elektrostatiska filtrar
40m hög skorsten
1800 m fjärrvärmeledningar ( Ø600)
Bränslematerial  – flis och skogsavfall

Suteiktos paslaugos

Koncept- och detaljdesign
Tillsyn över designens verkställande

KONTAKTA OSS