ORLEN Lietuva bitumenlossningsystem

Pramonė
Industri
Klientas
ORLEN Lietuva, AB
Vieta
Mažeikiai, Litauen
Laikas
2020
Atlikti darbai

Bygge, ombyggnation eller rivning av:

  • Järnvägsinfrastruktur, laddningsbryggor
  • Oljeproduktstankar och serviceplatser
  • Pumpar, kompressorer, vågar, relaterade E/A system
Suteiktos paslaugos

Konceptdesign
HAZOP analys
Anbudsdokumentation

KONTAKTA OSS