Panevėžys-leden A17

Infrastuktūra
Infrastruktur
Klientas
Litauiska Vägverket
Vieta
Panevėžys, Litauen
Laikas
2018
Atlikti darbai

Sträckorna 10.53-18.8 km och 10.53–22.06 km
Totallängd 2,41 km
Vägens bredd – 7 m
Antal filer – 2
Filbredd – 3,5 m

Suteiktos paslaugos

Koncept- och detaljdesign
Tillsyn över designens verkställande

KONTAKTA OSS