Revision av kraftvärmeverk i Vilnius, garantimätningar

Energetika
Energi
Klientas
Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB
Vieta
Vilnius, Litauen
Laikas
2022
Atlikti darbai

Termisk effekt – 229 MW
Eleffekt – 92 MW
Bränsle – kommunalt avfall efter sortering

Suteiktos paslaugos

Revision av biobränsledel (LOT3).
Garantimått (LOT1)

KONTAKTA OSS