TEC Industry har slutfört installationen av en absorptionsvärmepump i panncentralen i Jurbarkas

april 29, 2024

TEC Industry har framgångsrikt slutfört sitt arbete med värmepumpsinstallationsprojektet vid pannhuset i Jurbarkas. Projektet genomfördes av AB Kauno energija för att öka tillförlitligheten hos den befintliga rökgaskondenserande ekonomisern och dess utrustning i biomassapannorna 3 och 4, samt för att förbättra den totala energieffektiviteten för dessa pannor. Projektet omfattade installation av en absorptionsvärmepump med en andra stegets rökkondenserande ekonomiserare och annan nödvändig utrustning. TEC Industry tillhandahöll tekniska designtjänster för projektet och projektövervakningstjänster under byggnationen. De viktigaste målen med projektet var energieffektivitet och ökad tillförlitlighet för pannorna, minskad bränsleförbrukning, lägre värmepriser för konsumenterna och minskade koldioxidutsläpp. Innan arbetet påbörjades bekantade sig TEC Industry-teamet grundligt med projektmålen, analyserade kraven, verifierade de grundläggande designdata (vatten, avloppsvatten och andra kvalitativa och kvantitativa indikatorer) och beställde alla nödvändiga studier för en smidig drift. Vid utarbetandet av detaljplanen var det viktigt att utforma projektet för en typ av konstruktion som skulle kräva minsta möjliga kostnad och tid att genomföra. Den tekniska utformningen av arbetet baserades på utrustning och produkter från AXIS Tech UAB (entreprenören). Under förberedelserna samordnades alla delar av projektet med byggherren, AB Kauno energija, och under byggandet övervakades projektet.

Enligt det tekniska projekt som TEC Industry utarbetat utrustades pannhuset i Jurbarkas med en 0,7 MW absorptionsvärmepump med en andrastegs rök-kondenserande ekonomiser, vilket ökade energieffektiviteten och tillförlitligheten. AXIS Tech UAB:s ekonomiser- och absorptionsvärmepumpsystem gör det möjligt att återvinna extra värme från en värmekälla med låg temperaturpotential. Drivkraften bakom den här tekniken är inte elektricitet, utan värme med hög temperaturpotential. Den här typen av utrustning ökar inte bara pannanläggningens effektivitet och sparar bränsle, utan ger också betydande fördelar för samhället. Den sänker kostnaden för värmeenergi för konsumenterna och minskar även CO2-utsläppen.

UAB TEC Industry tillhör företagsgruppen TEC, där även företagen TEC Industry och TEC Infrastructure ingår.Koncernbolag tillhandahåller design, rådgivning, tekniskt underhåll, projekt- och byggledning och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industri- och energianläggningar.