TEC Industry presenterade sina aktiviteter på KTU ”WANTed karriärdagar 2022”

november 15, 2022
KTU evenemanget ”WANTed karriärdagar 2022” är ett kontakt- och karriärplaneringsevenemang anordnat av Kaunas tekniska universitet för studenter, skolelever och företag, som hittills har hjälpt tusentals studenter att framgångsrikt komma in på arbetsmarknaden, och företagsrepresentanter att hitta duktiga och motiverade anställda och praktikanter. I år deltog industri- och energiteknikexperter, företaget TEC Industry, i evenemanget för första gången. Bolagets kommersiella direktör Donatas Čerkevičius och process- och personalchef Lina Pocienė delar med sig av sina intryck av att delta i evenemanget.
Uppmaning till att bekanta sig med meningsfulla projekt

TEC Industry kom till evenemanget som arrangerades av KTU för att presentera verksamheten i TEC-koncernen och för att visa de projekt som genomförts av teamet. ”Vårt mål var att lära känna så många motiverade litauiska studenter och skolbarn som möjligt och att presentera TEC-koncernens uppdrag, vision och värderingar. De senare är fokuserade på att skapa värde för litauiska och utländska kunder, genomföra ingenjörsprojekt som blir till strukturer som förbättrar samhällets liv, säger D. Čerkevičius. Hans kollega Lina understödde att syftet var att visa unga människor hur meningsfulla ingenjörsprojekt kan vara och att uppmuntra viljan att lära känna TEC Industrys verksamhet närmare genom att göra praktik på företaget.

Gymnasieeleverna, studenter och skolbarn från landets skolor som deltog i evenemanget, som är intresserade av framtida arbetsmarknadstrender, fick möjlighet att se de senaste TEC Industry-projekten som redan har genomförts och förbereds för närvarande, samt kunder som koncernen kan vara stolta över. Enligt den kommersiella direktören för TEC Industry, ”Deltagarna var aktivt intresserade av hur många och inom vilka områden KTU-utexaminerade arbetar på företaget, vilka är perspektiven för varje område. Studenterna var också intresserade av vilken programvara TEC-ingenjörer arbetar med.” Chefen för företagets process- och personalavdelning konstaterar att en lika relevant fråga för studenterna var – vilka jobb som startar en karriär inom TEC Industry. ”Jag är glad att unga människor är intresserade, de är inte rädda för att fråga, för att diskutera”, säger L. Pocienė.

TEC Industry kommer gärna att välkomna nyfikna och modiga unga människor till sitt team

”Evenemanget är välorganiserat – vi fick ett stort intresse för vår monter. Moderna studenter är modiga, de vet vad de vill ha, så det var ett nöje att kommunicera med dem och berätta om karriärmöjligheterna på TEC Industry”, säger D. Čerkevičius.

Ett stort antal utexaminerade från KTU arbetar redan i TEC-koncernen, men mer motiverade individer som vill ansluta sig till teknisk avdelning och projektledning är också mycket välkomna. Hos oss får unga specialister möjlighet att inte bara tillämpa sina kunskaper i praktiken – i skapandet och genomförandet av olika typer av projekt, utan också att fördjupa sina kunskaper i internationella projekt.

”Vi inbjuder Dig att söka och bidra till utvecklingen och moderniseringen av den litauiska energi- och industrisektorn – vi letar alltid efter nyfikna, modiga individer som strävar efter att bli erfarna experter inom sitt område”, säger handelsdirektören Donatas Čerkevičius. ”För närvarande söker vi aktivt efter chefer för den strukturella delen av projektet, värme-, ventilations- och luftkonditioneringsingenjörer, projektledare, VVS- och avloppskonstruktörer”, säger Lina Pocienė, chef för process- och personalavdelningen på TEC Industry.

UAB TEC Industry tillhör koncernen TEC, där även företagen UAB TEC Infrastructure och UAB TEC Consulting ingår. Koncernbolag tillhandahåller design-, rådgivning-, tekniskt underhåll-, projekt- och byggledning- och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industri- och energianläggningar.