TEC Industrys bidrag till att minska utsläppen

oktober 9, 2023
2021 fick TEC-företagsgruppen bidra till ytterligare ett innovativt och hållbart projekt – att designa konstruktionen av ett elektrostatiskt filter för två biobränslepannor. Sedan våren 2023 har AB Klaipėdos energija varit nöjda med det helt avslutade projektet.

 

I detta projekt var det viktigt att se till att elektrofiltret och dess hjälputrustning passade in i ett litet område som redan innehåller absorptionsvärmepumpen och annan viktig utrustning. Professionella och erfarna designers av TEC-gruppen arbetade med rörledningar, strukturer, el- och automationslösningar för detta projekt.

Enligt WHO-data förkortas den förväntade livslängden i Litauen med 2,5 år i genomsnitt på grund av miljöföroreningar.Detta projekt syftar till att göra biobränslepannor så lite förorenande och skadliga för miljön som möjligt. Det elektrostatiska filtret kommer att ta hand om naturen – tack vare det kommer röken att rengöras innan den kommer ut i luften. Detta kommer att minska mängden partiklar med så mycket som tre gånger. Dessutom kommer filtret att bromsa slitaget på pannutrustning, säkerställa oavbruten värmeproduktion från biobränsle och därmed möjliggöra årliga besparingar på cirka 135 000. euro.

Genom att implementera innovativa lösningar och enheter ökar vi effektiviteten hos pannor, vilket avsevärt bidrar till stabiliseringen av värmepriset. Detta blir extra aktuellt när elpriserna har stigit drastiskt, då inte bara själva råvarorna – biobränsle och gas – utan även kostnader och skatter har blivit högre.

UAB TEC Industry tillhör företagsgruppen TEC, där även företagen TEC Industry och TEC Infrastructure ingår.Koncernbolag tillhandahåller design, rådgivning, tekniskt underhåll, projekt- och byggledning och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industri- och energianläggningar.