TEC Infrastructure: om rekonstruktion av korsningen mellan Liepkalnio-, Žirnių- och Minsko-gatan

augusti 27, 2021
Intensiv biltrafik, utmaningar i samband med trafikstockning och Vilniusbornas behov var anledningar bakom beslutet att rekonstruera korsningen mellan Liepkalnio-, Žirnių- och Minsko-gatan. Projektet resulterade i en tvåplanskorsning med en tunnel som blir helt klar nu i höst. Företaget TEC Infrastructure vars vision är att skapa välfärd hos framtida samhällen har varit med om projektet. Mantas Markevicius som är ansvarig för projektledarskap på TEC infrastructure har berättat om de olika projektskeden och utmaningar som man mötte på vägen.

 

Att tillämpa innovativa lösningar

När staden kände behovet att renovera denna högtrafikerade korsning och alla nödvändiga procedurer var klara kunde man påbörja designprocessen. Huvudaktören var stadsföretaget Vilniaus planas. Specialister på TEC Infrastructure var ansvariga för design av konstruktioner, en tunnel och stödmurar samt flyttet av distributionssystem. Denna del av byggarbetet, just med el-, gas- och vattenledningen genomfördes av våra underentreprenörer under vår ledning, säger Mantas.

Ett kvalificerat team som jobbade med projektet bestod av en vägingenjör, tre broingenjörer och en projektledare. Till stor hjälp skapades tekniska lösningar i samband med projektet i en modern 3D-miljö och man använde en pålitlig och snabb programvara. „Bentley ProStructures“ möjliggjorde till exempel exakta 3D-modeller för konstruktioner av metall och armerad betong, medan „Fine Geotechnical Software GEO5 2020“ tillämpades för att utföra beräkningar av stöd- och pålmurar. Andra program som användes var „Microsoft 365 Apps for Business“, „Midas Civil 2020“, „Tekla Structures 2020“, „Fine Geotechnical Software GEO5 2017 Pile“, „Fine Geotechnical Software GEO5 2017 Pile CPT“ samt „Bluebeam Revu 2019 eXtreme“.

I strävan efter en smidig arbetsprocess och effektiva resultat sammarbetade vi jämt med huvudentreprenören och partnern och diskuterade lösningar med varandra, säger Mantas. Sammarbete är en av de viktigaste värderingarna hos TEC teamet, som inte bara möjliggör en smidig och effektiv arbetsprocess, utan också långvariga resultat och högre kundlojalitet.

Oväntade utmaningar och snabb problemlösning

Ingenjörerna nådde alla uppsatta mål, men det gick inte att undgå utmaningar. Korsningen mellan Liepkalnio-, Žirnių- och Minsko-gatan är ganska komplicerad ur ingenjörsperspektiv, så det var rätt ansträgande för TEC Infrastructure-teamet när det gällde att förbättra dåvarande situation. ”Först behövde vi ordning infrastrukturmässigt, dvs vi fick ta reda på vad som redan var gjort och installerat. Och först sedan kunde vi fortsätta arbetet, – påstår ansvarig för projektledarskap på TEC Infrastructure.

En annan utmaning hade att göra med konstruktioner. Frågan var hur man skulle designa dem så att så stor del som möjligt av den befintliga ledningen skulle kunna bevaras. Baserat på mångårig erfarenhet tog vi beslutet att byta en del av konstruktionernas fästelement mot alternativa typer på vissa ställen för att undgå kostsamt flytt av den befintliga ledningen, förklarar han.

Ännu en utmaning som krävde snabb reaktion och problemlösning under byggprocessen var karantän. Denna perion lärde oss att anpassa oss till situationen utan att förlora effektivitet. I början kändes det som en smärre chock, men vi förstod att arbetet måste fortsätta och vi anpassade oss efter förändringarna, säger han. Enligt honom var ömsesidig förståelse och samarbete i teamet det som hjälpte att ta itu med denna utmaning på ett snabbt och enkelt sätt och jobbet på distans blev snart vanligt.

Till frågan vad som hjälpte att snabbt hitta problemlösningar under rekonstruktionen i Vilnius svarar Mantas att det var professionalitet hos TEC medarbetare, projektlednings- och tekniska kunskaper samt underentreprenörens kompetenser som gjorde den största påverkan, specielt under projekteringsstadiet.

När man har klara önskemål och behov blir arbetet mycket effektivare – man kommunicerar och väljer lösningar snabbare och så vidare. Med andra ord blir det ett gott lagarbete mellan ingengörerna, entreprenören och beställaren.

TEC Infrastructure är en del av TEC Group, som dessutom består av företagen TEC Industry och TEC Consulting. Koncernens företag tillhandahåller design-, konsult-, underhålls-, projekt-, byggledar- och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industriella objekt så väl som för energianläggningar.