TEC-infrastruktur- och TEC-industriprojekten skapar en hållbar framtid för städer

maj 6, 2021
Två TEC-koncernföretag – TEC Infrastructure och TEC Industry – deltog i en tävling som anordnades av ”Skaitmeninės statybos” och Litauiska byggföreningen, vars ämne ”Digitala data: Framtiden för hållbara städer”.
Ett modernt arkitektoniskt verk –  bron på Užvingis ö

TEC Infrastructure deltog i tävlingen med broprojektet på Užvingis ö, vilket kommer att skapa två trafikflöden – för fotgängare och cyklister. Terrasserna mitt på bron gör att man kan beundra utsikten över Neris-dalen – bron kommer att bli ett nytt utrymme för kommunikation och rekreation.

TEC Infrastructure BIM-koordinator Marija Stanė säger, att detta projekt är extraordinärt: under det var det viktigt att utforma hållbara, integrerade och för omgivande befolkning vänliga lösningar för kommunikation och brostrukturer, att hitta byggteknik för genomförande av lösningar. ”Med hjälp av BIM-verktyg optimerades projektlösningarna maximalt – de optimala platserna för bron och stigarna valdes, vilket kommer att ha minst möjlig inverkan på miljön”, säger M. Stanė.

Brons arkitektoniska och konstruktionslösningar är anpassade till Vingis Park och de omgivande områdena, så den nya bron kommer att skapa fler offentliga utrymmen för Vilnius invånare och stadsgäster. Under förberedelsen av projektet beaktades strikta miljökrav och säkerställande av navigering i  Nerisfloden:          brons axel i Vingis Park projekterad i gatuböj på Čiurlionis gatan, längre från de befintliga viken, vilket bevarar vikens naturliga landskap.

Enligt M. Stanė, med hjälp av BIM-verktyg, organiseras design och informationsöverföringsprocesser mer effektivt och sannolikheten för tekniska fel minskas. ”BIM-verktyg har gjort det mycket lättare att uppdatera ständigt föränderliga designlösningar”, säger BIM-koordinator.

För designlösningar har utarbetats en plan för BIM Implementation (BEP), som i detalj beskriver strategin och processerna för implementation av BIM-målen. Felaktigheter i BIM-miljön är inte svåra att upptäcka i tid, vilket hjälper att undvika redesign under projektet. Med hjälp av CDE (Trimble Connect) ser BIM-samordnaren korsningar i tid, kommunicerar fel till projektutvecklare och korrigerar dem i tid.

En digital 3D-modell av den befintliga ytan skapades också med BIM. Den kan ses från alla håll för att se hur projektet kommer att se ut i den nuvarande miljön. För detta skapades designaxlar, längsgående profiler, bro-, ö- och spårmodeller. Mängder av nödvändiga element genererades från BIM-modellen genom sammanställning av projektkvantitetsblad. Gång- och cykelvägar och väggar för trädskydd har utformats med hänsyn till de skyddade grönområdena.

Den första hangar för målning av flygplan i Litauen

TEC Industry presenterade i tävlingen hangarprojektet för målning av flygplan vid Kaunas flygplats. Garagebyggnaden består av två stora hangarrum med en yta på cirka 1700 m² för målning av Airbus A320 och Boeing B737. Intill dessa lokaler finns placerade tekniska lokaler och en administrativ del på två våningar.

Enligt TEC Industry BIM-koordinator Monika Grimailaitė är ”MAAS Aviation” det tredje största företaget som tillhandahåller sådana tjänster i världen, och denna hangar är den första specialiserade anläggningen i Litauen och en av de största i Europa. Projektet mötte utmaningar: byggnadens speciella placering och de viktigaste tekniska processerna i byggnaden ställde specifika utmaningar för praktiskt taget alla delar av projektet och byggprocessen.

Enligt M. Grimailaitė har BIM-metoden använts sedan projektförslagets skede. ”Den gemensamma datamiljön (CDE) som används för modeller i nästan alla delar av projektet och för snabb informationsutbyte mellan delar av projektet har hjälpt till att möta utmaningarna med design och konstruktion och att möta utmaningarna med en unik teknisk process, säger TEC BIM-koordinator.

En gemensam datamiljö, Trimble Connect, användes för att dela information mellan olika discipliner genom hela projekyteringen och konstruktionen. Med detta verktyg kunde hela projektgruppen se de mest relevanta versionerna av modellerna på ett ställe, så projektkommunikationen var särskilt smidig.

Underhåll och Entreprenörer hade tillgång till BIM-modellerna under konstruktionen och hade möjlighet att tilldela dem till de erforderliga konstruktörerna genom den delade Trimble Connect-datamiljön vid problem på byggarbetsplatsen. ”Uppgiften var associerad med ett specifikt element i BIM-modellen, en plats eller ett foto från byggarbetsplatsen”, säger M. Grimailaitė.