Energirevision

 

Energirevision

En energirevision hjälper till att i detalj bedöma energibehovet och tillgängliga resurser, tillståndet av byggnadens skiljeväggar och strukturens tekniska system.

Vi tillhandahåller energirevisionstjänster för byggnader och deras tekniska system i enlighet med Republiken Litauens förordningar, utför mätningar för att bestämma parametrarna för inomhusmikroklimat och termiska bildundersökningar.

Under revisionen identifierar man de faktorer som avgör energiförbrukning, väljer åtgärder vars genomförande skulle inte bara minska energiförbrukningen i byggnaden utan också förbättra komfortvillkor och öka livslängd för byggnaden eller dess enskilda delar.