Miljötjänster

 

Miljötjänster

Vi konsulterar om bedömning av miljökonsekvenser vid planering eller genomförande av verksamhet.

Vi har lång erfarenhet och nödvändiga kvalifikationer för att förbereda förfarandedokument för miljökonsekvensbedömning, genomföra förfaranden för allmän information och deltagande i miljökonsekvensbedömning och få slutsatser från institutioner för miljökonsekvensbedömning och den ansvariga myndighetens beslut.