Slutförande av konstruktion och hantering av garantianspråk

 

Slutförande av konstruktion och hantering av garantianspråk

Våra specialister ser till att kraven på arbetssäkerhet och hälsa som anges i lagar, andra rättsakter och normativa byggtekniska föreskrifter uppfylls under byggprojektet och konstruktion.

Samordnaren för arbetssäkerhet och hälsa inom konstruktion och design förbereder säkerhets- och hälsokrav för byggplatsen och specifika åtgärder för att säkerställa arbetares säkerhet och hälsa under konstruktion samt förbereder en mapp (fil) med nödvändiga bestämmelser och dokument om arbetssäkerhet och hälsa.