Uppsving för cyklar: projektledningserfarenhet hos TEC Consulting hjälper att hinna ikap med efterfrågan

september 13, 2021
På grund av alla uppmaningar under 2020 har många européer valt att byta utlandsresor mot upptäcktsresor i sitt hemland. Cyklar är ett av de lämpligaste och miljövänligaste transportmedlen för detta. Enligt cykelförsäljare ökade cykelförsäljning i Europa med ca 40% förra året. En sådan utveckling har uppmuntrat företag att expandera och satsa på sådana områden som cykeltransport och förvaring. Företaget JW Trade som är verksamt inom försäljning av cyklar, cykeldelar och tillbehör både genom e-handel (Bikko.lt) och fysiska butiker följer marknadens tendenser och planerar att bygga en ny lagerbyggnad i Siauliai. Julijus Zaura som är chef på JW Trade berättar om projektutvecklingen.

 

Marknadens tendenser påverkar utvecklingen

I Litauen liksom i hela Europa ökade såväl popularitet av cyklar som cykelförsäljning unden åren 2020 och 2021. Som följd kan man tala om gyllene tid för just cykelförsäljare. År 2019 uppgick JW Trade:s omsättning till 2,5 miljoner euro och under 2020 ökade den till 4,5 miljoner euro. ”Det är varje steg framåt, vår tillväxt och utveckning som ligger bakom expandering i både sortiment och logistik. Vi strävar efter utomordentlig tjänstekvalitet och i samband med det måste kundernas varor förvaras i bekväma och säkra lokaler och vara tillgängliga för snabb leverans. Eftersom tillväxten är så snabb och det finns brist på sådan typ av byggnader i Siauliai måste vi reagera snabbt och ta steget. Därför tog vi beslutet att bygga en lager- och kontorslokal på 2400 kvm i Siauliai industriområde“ – säger chefen för Bikko.lt och tillägger att de har valt att sammarbeta med specialisterna på TEC Consulting med detta projekt och att det skulle ta upp till en miljon euro i investeringar.

TEC Consulting har förberett projektkonceptet, utformat projektuppgiften och valt byggprojekterare. ”Vi anordnade ett anbudsförfarande, analyserade anbuden, presenterade slutsatser och skapade en projektbudget utifrån dem. Vi samordnar för närvarande projektarbetet, koordinerar lösningar, övervakar och analyserar dem och väljer det företag som ska utföra projektutvärdering“- säger projektledaren Ovidijus Andrijauskas på TEC Consulting.

Företaget är också ansvarigt för samordning av förfarandet för att erhålla bygglov, val av entreprenörer och analys av anbud. „Bygget planeras så att man kan enkelt anpassa byggnaden till nya behov i framtida utveckligsstadierna genom att installera lagringssystem med höga ställ för lagring upp till 8,5 m och utöka lagerytan till 5000 kvm i form av en tillbyggnad“- förklarar specialisten.

Generalentreprenad: egenskaper och fördelar

Vi letade efter det bästa och för vår del det lämpligaste alternativet och efter att ha utvärderat alla möjligheter valde vi generalentreprenaden, säger chefen på JW Trade. Generalentreprenad är en metod för projektutveckling då projekterings-, entreprenad- och byggledningsarbeten delas upp i mindre paket och sedan sköts av ett kvalificerat projektledningsföretag. Enligt specialisten på TEC Consulting har denna byggledningsmetod blivit alltmer populär i Litauen eftersom den ger beställaren större möjligheter att vara med i riskhantering och beslutsfattande.

Generalentreprenad som TEC Consulting erbjuder kännetecknas av följande fördelar:

  • högre tempo– projektutveckningen tar mindre tid;
  • effektivitet – man sparar upp till 12 % av hela byggkostnaden;
  • samarbete – professionella råd under projekterings- och byggskeden underlättar beslutsfattande för beställaren.

”Denna metod verkade vara mycket attraktiv för den minskar behovet att använda företagets egna resurser. Vi ville inte avbryta arbetsprocesser hos våra medarbetare genom att de skulle behöva vara ansvariga för ett nytt område. Därför valde vi att delegera denna uppgift till proffs. Det kostar givetvis men täcker företagets inre förlust och hjälper att optimisera byggkostnader,”- förklarar Julijus Zaura.

”Vi tar aktivt del i processen. För det första är det intressant, för det andra finns det behov för det, för det tredje möjliggör våra kompetenser och projektlösningar detta. Tekniska frågor lämnar vi såklart för specialister”, tillägger han. Projektledaren på TEC Consulting håller med om detta. ”Beställaren tar aktivt del i projektet, speciellt i projekteringsstadiet och ser till att projektet och byggnaden skulle överensstämma med företagets verksamhet. I beslutsfattande fördjupar beställaren sig i möjliga lösningar och reagerar på specialisternas råd. Bara genom samarbete kan vi uppnå bra resultat. Det är en av de viktigaste värderingarna hos TEC Group”, säger han.

Genom att skapa meningsfulla projekt som möter näringslivets behov strävar TEC Consulting inte bara efter att uppfylla JW Trade:s behov att ha mer lagerutrymme för cyklar utan också att optimisera företagets logistikprocesser så att de blir smidigare och effektivare.

TEC Consulting är en del av TEC Group, som dessutom består av företagen TEC Industry och TEC Infrastructure. Koncernens företag tillhandahåller design-, konsult-, underhålls-, projekt-, byggledar- och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industriella objekt så väl som för energianläggningar.