Utbyte av professionella kunskaper på InfraBIM Open

mars 1, 2022
Den 10-12 januari deltog specialister från TEC i utställningen InfraBIM OPEN som hölls i Lyon, Frankrike. Almantas Stankūnas, affärsutvecklingsdirektör för TEC-koncernen, Aurimas Andzelis, projektchef på TEC Infrastructure och hans kollega Audrius Voveris, chef för broavdelningen på TEC Infrastructure, delar med sig av sina intryck från evenemanget.

 

Möjligheten att skapa nyttiga kontakter

”InfraBIM Open är ett internationellt evenemang för aktörer som är intresserade i de senaste trenderna inom projektering och infrastruktur, som vill bygga upp långvariga relationer med kollegor, tjänsteleverantörer och partners och som gärna vill höra om erfarenheter av proffs på en internationell nivå. Enligt Stankūnas var evenemanget en suverän möjlighet för deltagarna att skapa nya affärskontakter och diskutera eventuellt samarbete.

”Som broingenjör ville jag kanske mest höra och samla kunskaper om de innovationer i branschen som har kommit fram sedan den senaste utställningen och om i vilken riktning projekteringsbranschen och byggmarknaden i allmänhet håller på att utvecklas,” säger Andzelis, projektchef på TEC Infrastructure. Hans kollega Voveris som leder broavdelningen hade liknande förväntningar: ”Jag ville delta i föreläsningar och seminarier som intresserade mig och lära mig från europeiska kollegors erfarenhet med projektutveckling med BIM.”

TEC:s team delade också med sig av sina erfarenheter och projekt på InfraBIM Open. ”Jag är glad över att vi fick en hel del uppmärksamhet och kunde tala med kollegor från olika håll i Europa,” säger Andzelis.

BIM-praktiken: tillämpningsmöjligheter

BIM-praktiken omfattar de problem och hinder som andra projektörer har stött på, antingen vid projektering eller vid genomförande av projekt. Audrius Voveris berättar att när han hade deltagit i utställningen blev han helt övertygad om att en fullständig övergång till 3D/BIM-projektering snarast möjligt var ett måste. ”Annars kan det visa sig att vi ligger steget efter andra projektörer,” förklarar medarbetaren på TEC. Hans kollega Andzelis lägger till att ”broar och andra infrastrukturer är komplexa konstruktioner med komplexa uppgifter och problem samt mycket omfattande kostnader, så användning av BIM har stora fördelar när det gäller tid och kostnad.”

Representanterna för TEC-koncernen noterar att det inte finns några större skillnader mellan litauiska och utländska projektörer – alla går i samma riktning och arbetar på liknande sätt. En annan sak som de alla har gemensamt är målet att slutföra projekt i tid och med hög kvalitet. ”Automatiserad 3D-projektering och användning av BIM utvecklas allt snabbare i Europa och vi strävar också efter att hålla takten,” kommenterar Voveris. ”Vad gäller teknik så är vi redan på samma nivå som utländska projektörer, även om det finns några skillnader i tänkesätt som leder till olika projekteringslösningar,” säger Andzelis.