„TEC Group“ ekspertai: ką reikėtų žinoti apie projektavimą Lietuvoje?

29 liepos, 2021
Nors Lietuva vis labiau traukia užsienio investuotojus, statybos mūsų šalyje – procesas, kuris užsieniečiams vis dar kelia klausimų. Kaip viskas vyksta: nuo dokumentų parengimo, tiekėjų bei rangovų parinkimo iki statybos pabaigos ir gamybos paleidimo, pasakoja įmonių grupės „TEC“ atstovai – „TEC Consulting“ projektų vadovas Algirdas Čižiūnas ir „TEC Industry“ projektų vadovas Linas Baliuckas.
Priešprojektinis etapas: poreikių ir galimybių vertinimas

Projektavimo procesas Lietuvoje vyksta keliais etapais. Pirmasis etapas yra priešprojektiniai darbai – tai tarsi pamatas tolesnei projekto eigai. Etapas prasideda nuo užsakovo norų ir poreikių identifikavimo, pirminės dokumentacijos paruošimo. „Svarbu paminėti, jog potencialus statytojas Lietuvoje pirmiausia turi turėti žemės nuosavybės (arba pastato nuosavybės) dokumentus. Tik tuomet sklandžiai vyks visi kiti darbai – statytojo veiklos vertinimas aplinkosauginiu požiūriu ir kitais aspektais“, – pasakoja „TEC Industry“ projektų vadovas Linas Baliuckas.

„Pirmojoje projekto rengimo stadijoje aptariama, kokio tipo bus statinys – ypatingas ar neypatingas, parengiamas topografinis planas. Esant poreikiui parengiama poveikio aplinkai bei poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos ir kiti reikalingi dokumentai“, – kolegai antrina „TEC Consulting“ projektų vadovas Algirdas Čižiūnas.

Techninis projektas – svarbiausias žingsnis statybos leidimo link

Norint gauti statybos leidimą, skirtingai nei užsienyje, Lietuvoje techniniam projektui, kurio pagrindu gaunamas statybos leidimas, skiriamas didelis dėmesys ir taikomi griežti normatyviniai reikalavimai. Jame turi būti pateiktos visos reikalingos, atsižvelgiant į planuojamą objektą, projekto dalys ir kiekviena jų turi būti detalizuojama pagal nustatytus reglamentus. „Ši projekto stadija reikalauja tiek didelio informacijos kiekio – brėžinių, techninių charakteristikų ir pan., tiek laiko sąnaudų“, – paaiškina Linas. Jo kolega pabrėžia, jog „atlikus techninį projektą ir juo remiantis gavus statybos leidimą, esminiai projekto pokyčiai jau tampa negalimi. Pavyzdžiui, norint pakeisti pastato dydį, tenka atlikti korekcijas projekte, iš naujo atlikti ekspertizę ir gauti naują leidimą.“

Techninį projektą rengiantys asmenys turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. Eiti ypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę tik atestuoti statybos inžinieriai. Projektuotojas turi turėti statybos inžinieriaus kvalifikaciją ar kilmės valstybėje išduotą dokumentą (sertifikatą, pažymą, pažymėjimą ar kt.), patvirtinantį jo teisę kilmės valstybėje dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją.

Projekto ekspertizė ir baigiamieji darbai

Atlikus techninį projektą ir jį suderinus su statytoju, galima projektą teikti ekspertizei. Ekspertizė apima projekto įvertinimą, t. y. tikrinama, kaip projekto dalies sprendiniai atitinka statinio esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pan. Ekspertams pateikus pastabas, techninis projektas koreguojamas ir, gavus teigiamą ekspertizės išvadą, galima komplektuoti projektą statybos leidimui gauti. Šiame žingsnyje su statytoju koja kojon žengia „TEC Consulting“ specialistai, kurie padeda parengti ir pateikti reikiamus dokumentus.

„Gavus statybos leidimą, teoriškai statybų darbus galima pradėti jau kitą dieną. Tiesa, reikia nepamiršti apie darbo projektą arba bent jau jo dalį, kuri turi būti parengta pradedant statybas“, – papildo pašnekovas. „Šioje vietoje dažnai kyla keblumų, nes reikia iš statytojo (arba iš statytojo pasirinkto rangovo) gauti informaciją apie tai, kokios medžiagos, įrenginiai bus numatomi, kokios technologijos bus taikomos. Tai neretai šiek tiek pristabdo procesą.“ Jeigu statinys priklauso ypatingų statinių kategorijai, jam turi būti atlikta ir atskira konstrukcijų dalies ekspertizė.

Projektavimo Lietuvoje ir užsienyje panašumai bei skirtumai

Paklausti apie projektavimo skirtumus Lietuvoje ir užsienyje, „TEC Group“ atstovai vieningai teigia, jog iš esmės, procesas vyksta panašiai, tačiau keletas skirtumų yra. Gali skirtis detalumas, apimtis, viešinimo ar kitos procedūros. „Vienas iš skirtumų turbūt yra tas, jog užsienio šalyse priešprojektinėje stadijoje dažniausiai nėra būdingas projektinių pasiūlymų etapas, kuris pagal Lietuvos įstatymus rengiamas iki Techninio projekto bei viešinamas“, – teigia Linas.

Taip pat daugumoje Vakarų Europos valstybių nėra projekto ekspertizės dalies, viskas paremta draudimu. „Projektuotojas privalo būti kvalifikuotas ir jeigu jis dirbdamas savo darbą, suklysta, išlaidas padengia draudimas“, – tikina „TEC Industry“ atstovas. Taigi, projektavimo etapai visoje Europoje yra panašūs. Skiriasi tik jų išsamumas, tikslumas bei tam tikri reikalavimai.

UAB „TEC Consulting“ priklauso TEC įmonių grupei, kurioje taip pat yra bendrovės „TEC Industry“ ir „TEC Infrastructure“. Grupės įmonės teikia susisiekimo infrastruktūros, pramonės ir energetikos objektų projektavimo, konsultavimo, techninės priežiūros, projektų ir statybos valdymo bei kitas inžinerines paslaugas.