TEC Industry baigė darbus absorbcinio šilumos siurblio Jurbarko katilinėje įrengimo projekte

29 balandžio, 2024

TEC Industry sėkmingai užbaigė savo darbus šilumos siurblio įrengimo Jurbarko katilinėje projekte. Projektą vykdo AB „Kauno energija“, siekdama didinti biomasės katilų Nr. 3 ir Nr. 4 esamo dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir jo įrenginių patikimumą bei bendrą šių katilų energetinį efektyvumą. Projekto metu įrengtas absorbcinis šilumos siurblys su antro laipsnio dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu ir kitais reikalingais įrenginiais. TEC Industry projekte  suteikė techninio darbo projekto  rengimo, o statybos metu – projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pagrindiniai projekto tikslai – energetinis katilų efektyvumas ir didesnis patikimumas, kuro sąnaudų mažinimas, mažesnės šilumos kainos vartotojams, bei mažesnis CO2 išskyrimas į aplinką. Prieš pradedant darbus TEC Industry komanda išsamiai susipažino su projekto tikslais, išnagrinėjo reikalavimus, patikrino pagrindinius projektinius duomenis (vandens, nuotekų, ir kitus kokybinius bei kiekybinius rodiklius) ir užsakė visus sklandžiam darbui reikalingus tyrimus. Rengiant techninį darbo projektą svarbu buvo jį rengti tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių sąnaudų ir laiko projektą įgyvendinant. Techninis darbo projektas buvo parengtas pritaikant UAB „AXIS Tech“ (rangovo) įrenginius ir gaminius. Rengimo metu visos jo dalys buvo derinamos su statytoju – AB „Kauno energija“, o statybos metu taip pat atlikta projekto vykdymo priežiūra. 

Pagal TEC Industry parengtą techninį darbo projektą, Jurbarko katilinėje įrengtas 0,7 MW absorbcinis šilumos siurblys su antro laipsnio dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu, taip padidinant energijos vartojimo efektyvumą bei patikimumą. UAB „AXIS Tech“  ekonomaizerio ir absorbcinio šilumos siurblio sistema suteikia galimybę atgauti papildomą šilumos kiekį iš žemo temperatūros potencialo šilumos šaltinio. Šios technologijos varomoji jėga yra ne elektra, o aukštą temperatūros potencialą turinti šiluma. Tokio tipo įranga ne tik padidina katilinės efektyvumą ir padeda sutaupyti kuro, bet ir suteikia didelę naudą visuomenei. Jos dėka mažėja šiluminės energijos kainą vartotojams, o taip pat į aplinką išskiriama mažiau CO2.

UAB TEC Industry priklauso TEC įmonių grupei, kurioje taip pat yra bendrovės TEC Consulting ir TEC Infrastructure. Grupės įmonės teikia susisiekimo infrastruktūros, pramonės ir energetikos objektų projektavimo, konsultavimo, techninės priežiūros, projektų ir statybos valdymo bei kitas inžinerines paslaugas.