Tvarių sprendimų link: „Akmenės cemento“ gamyklos projektas

24 kovo, 2023
Viena didžiausia Baltijos šalyse ir vienintelė Lietuvoje bendrovė, gaminanti cementą – AB „Akmenės cementas“ – siekdama efektyviau vykdyti cemento gamybos procesus ir mažinti sukeliamą taršą, nusprendė atlikti alternatyvaus kuro sistemos modernizavimo darbus. Prie projekto įgyvendinimo prisideda TEC įmonių grupės specialistai. Plačiau apie atliekamus darbus pasakoja TEC Industry projektų vadovas Linas Baliuckas, TEC Consulting atstovas Algirdas Čižiūnas ir bendrovės „Akmenės cementas“ atstovė, aplinkos apsaugos inžinierė Lina Knataitienė.

 

Siekia atsisakyti apie 80 proc. iškastinio kuro

Pagrindinio cemento komponento – klinkerio – gamybos procesas yra itin imlus šilumos energijai, kuriai išgauti reikalingas didžiulis kuro kiekis. Šiuo metu pagrindinė „Akmenės cemento“ naudojamo kuro rūšis yra akmens anglis. Bendrovė kaip kurą energijai gauti taip pat naudoja miesto buitinių nuotekų valymo dumblą (džiovintą) , naudoti nebetinkamas padangas, kietąjį atgautąjį kurą (KAK). Per 2022 metus Bendrovė sudegino apie 88 % akmens anglies ir apie 12 % alternatyvaus kuro (nepavojingųjų atliekų).

„Anglis yra taršiausias iškastinis kuras, todėl siekiant mažinti akmens panaudojimą gamyboje siekiama deginti ir alternatyvias kuro rūšis, kurių Lietuvoje nestinga bei nėra galimybių didžiosios jų dalies perdirbti: transporto padangų, smulkintų plastiko atliekų bei iš miestų nuotekų valymo įmonių susidariusio dumblo“, – paaiškina L. Baliuckas.

„Akmenės cementas“ siekis – atsisakyti apie 80 proc. iškastinio kuro (akmens anglies), ją pakeičiant alternatyviuoju kuru, pvz., pradedant naudoti didesnius kiekius kietojo atgautojo kuro (KAK), kuris yra gaminamas pagal Bendrovės parengtus reikalavimus iš nepavojingųjų atliekų. Lyginant su akmens anglimi, KAK išskiria du kartus mažiau anglies dioksido (CO₂), todėl ši kuro rūšis su savo panašiais šiluminės vertės parametrais į akmens anglį yra itin patraukli cemento pramonėje.

Projekte numatytoms statyboms, Bendrovė gavo Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) finansavimą.

Efektyvesnė eksploatacija bei gamybos kaštų optimizavimas

Projekto tikslas – sumažinti naudojamo kuro (akmens anglies) sukeliamą poveikį aplinkai, pagerinti atliekų deginimo procesą bei užtikrinti klinkerio degimo proceso stabilumą. Anot TEC Consulting atstovo A. Čižiūno, siekiant suefektyvinti „Akmenės cemento“ sauso būdo klinkerio krosnies veiklą, planuojama įrengti naujus inžinerinius statinius – dulkių surinkimo talpą bei dulkių surinkimo filtrą, taip pat šių statinių eksploatacijai reikiamas pagalbines inžinerines sistemas.

„Modernizavus įrenginius bus sumažintas taršaus iškastinio kuro (akmens anglies) naudojimas, tuo pačiu sumažinant ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus į aplinką. Taigi, akmens anglies poreikis sumažėtų apie 80 proc., ir apie 30 proc. būtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai į aplinką“ – teigia aplinkos apsaugos inžinierė L. Knataitienė.

Projekto eiga ir etapai

„Visas projektas Statytojo sprendimu yra padalintas į du atskirus techninius projektus. Pirmuoju numatyta įdiegti išmetamųjų dujų apvedimo sistemą (Bypass) ir dulkių silosą, iš kurio dulkės bus dozuojamos ant klinkerio ir panaudojamos cemento gamyboje. Papildomai planuojama automatizuoti padangų padavimo sistemą“ – dalijasi „Akmenės cemento“ atstovė.

Ji papildo, jog „antrame techniniame projekte numatyta naujo sandėliavimo pastato statyba, kuriame bus sandėliuojamos atliekos bei laikoma atliekų dozavimo/ ardymo įranga. Šalia sandėliavimo pastato planuojama įrengti palaido KAK priėmimo punktą bei visą dozavimo įrangą į klinkerio degimo sukamąją krosnį. Taip pat šalia pagrindinio degiklio planuojamos įrengti dvi buferinės talpos, iš kurių alternatyvus kuras bus tolygiai dozuojamas į klinkerio degimo sukamosios krosnies pagrindinį degiklį.“

TEC Industry komanda šiame projekte dirba su Statytojo pasirinktų technologinių įrenginių sumontavimui reikalingų pagalbinių konstrukcijų, statinių bei inžinerinių sistemų sprendinių projektavimu (techniniai ir darbo projektai). O UAB TEC Consulting teikia statybos techninės priežiūros paslaugas, kad būtų tinkamai bei kokybiškai atliekami objekto Rangos darbai ir atitiktų statybos projekto sprendinius.

„Pirmojoje projekto dalyje dirbo 9 projektuotojai. Jau turime paruoštą Techninį projektą, yra gautas statybos leidimas bei parengtas Darbo projektas. Vyksta statyba, kuri artėja link pabaigos. Prie antrosios projekto dalies jau spėjo prisidėti maždaug 18 TEC Industry komandos narių. Šiuo metu yra parengtas Techninis projektas, gauta teigiama ekspertizės išvada ir yra formuojamas prašymas statybos leidimui gauti. Netrukus pradėsime rengti Darbo projektą“, – pasakoja TEC Industry projektų vadovas Linas Baliuckas.

UAB TEC Industry ir TEC Consulting priklauso TEC įmonių grupei, kurioje taip pat yra bendrovė TEC Infrastructure. Grupės įmonės teikia susisiekimo infrastruktūros, pramonės ir energetikos objektų projektavimo, konsultavimo, techninės priežiūros, projektų ir statybos valdymo bei kitas inžinerines paslaugas.