En ny typ av kraftvärmeverk i Litauen: i händerna på företag i TEC-gruppen – projektledning och designarbeten

juni 6, 2023
2022 startade TEC-företagsgruppen ett nytt projekt – byggandet av ett kraftvärmeverk i centraliserat värmeförsörjningssystem CVFS i staden Visaginas. Ett tekniskt projekt har redan förberetts och bygglov har erhållits.För närvarande förbereds arbetsprojektet, förberedelser görs för det aktiva skedet av projektet – byggnadsarbeten och deras tekniska underhåll. Ovidijus Andrijauskas, projektledare för ”TEC Consulting”, berättar om projektets mål och teamets inställning.

 

Ett exklusivt kraftvärmeverk

Byggprojektet för kraftvärmeverket i staden Visaginas sätts igång för att minska beroendet av importerad naturgas, ökningstakten för priserna på värmeenergi som levereras till värmekonsumenter och mängden utsläpp av växthusgaser, samtidigt som den höga kvaliteten på centraliserade levererade värmetjänster bibehålls. ”Under genomförandet kommer ett kraftvärmeverk att byggas, som kommer att leverera värme till de centrala värmeförsörjningsnäten i staden Visaginas och kommer att säkerställa produktionen av upp till 1250 kWe el och 6,8 MWth värmekraft. Beräknad projektgenomförandeperiod: 2022-2026”, säger projektledare O. Andrijauskas.

Kraftvärmeverket av ORC-typ kommer att bli det första i Litauen. ”Det lilla kraftverket kommer att tillåta att värme levereras till stadens centralvärmesystem och producera el som kommer att levereras till ESO-näten. Projektet är delvis finansierat av EU:s struktur- och investeringsfonder och genomförs enligt programmet ”grön kurs” som fastställts av staten, så förnybara resurser kommer att användas – biobränsle, som kommer att bestå av flis från skogsavverkningsavfall, och i händelse av brist kan flis av högre kvalitet användas.”

TEC Consultings team av specialister ansvarar för projektledning, samordning av konstruktionsarbeten, tekniska underhållstjänster av byggarbeten. Kompetenta specialister förbereder den nödvändiga dokumentationen, organiserar valet av leverantörer och entreprenörer. TEC Industry-teamet ansvarar för designarbetet. TEC Consulting kommer också att samordna aktiviteterna mellan parterna, tidsplanen för arbeten och utföra annat arbete relaterat till projektledning.

Specialisters långvariga erfarenhet är en av de viktigaste komponenterna för kvalitet

O. Andrijauskas, som har samlat på sig mer än 10 års erfarenhet inom projektledningsområdet, säger att det mest intressanta för honom i det här jobbet är mångfald. ”Varje projekt är något unikt, så varje gång jag stöter på ett nytt projekt får jag ny erfarenhet inom både konstruktion och teknik, och jag träffar också intressanta personligheter, yrkesverksamma inom mitt område”, säger representanten för TEC Consulting.

Enligt specialisten är en av de största styrkorna i projektledarens arbete hans erfarenhet, vilket gör att han kan gå vidare med tillförsikt, snabbt reagera på nya problem och fatta effektiva beslut. ”Beträffande detta eller något annat projekt tror jag att styrkan hos TEC Consulting-teamet ligger i dess specialisters kompetens, professionalism och harmoniskt lagarbete. Alla TEC Consultings projektledare och ingenjörer har samlat på sig många års erfarenhet av utvecklingen av denna typ av projekt”, säger O. Andrijauskas.

Projektet med kraftvärmeverket i staden Visaginas utförs av specialister från TEC-företagsgruppen, som har många års erfarenhet av design och konstruktionsledning av industri- och energianläggningar. ”Efter starten av utförandefasen av byggarbetena kommer tekniska byggledare, en arbetssäkerhetssamordnare och en ingenjör-teknolog att ansluta sig till teamet”, informerar projektledaren för ”TEC Consulting”.

UAB ”TEC Consulting” tillhör företagsgruppen TEC, där även företagen ”TEC Industry” och ”TEC Infrastructure” ingår.Koncernbolag tillhandahåller design, rådgivning, tekniskt underhåll, projekt- och byggledning och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industri- och energianläggningar.