TEC Consulting slutför arbetet med kraftvärmeverksprojektet I Vilnius

mars 26, 2024
TEC Consultings arbete med Vilnius kraftvärmeverksprojekt, som startade i december 2022, har framgångsrikt slutförts. Efter beställning från Valmet Technologies OY har TEC Consulting utfört driftsättning och eftermontering av kraftverket i detta viktiga projekt.

 

Om projektet

Vilnius kraftvärmeverk är ett dotterbolag till det integrerade företaget för förnybar energi Ignitis Group och är ett mycket viktigt projekt för invånarna i Vilnius. Anläggningen kommer att tillgodose en femtedel av huvudstadens värmebehov under den kalla årstiden och cirka 40 procent av stadens totala årliga värmebehov. Huvudmålet med projektet var att utföra driftsättning och trimning av de andra biobränslepannorna i Vilnius kraftvärmekraftverk med all tillhörande utrustning.

TEC:s bidrag till projektet

TEC Consulting fick ordern på arbetet vid Vilnius kraftvärmeverk från det finska företaget Valmet Technologies OY i december 2022. TEC Consulting valdes för projektet på grund av sin erfarenhet och expertis i att arbeta med projekt av denna typ och skala. Företaget är mycket glatt över att ha fått möjlighet att arbeta med ett av de största och mest välkända företagen i Europa när det gäller stora energiprojekt.

Vilnius kraftvärmeverk har de största biobränslepannorna inte bara i Litauen utan även i de baltiska staterna, så detta var ett utmärkt tillfälle för TEC:s specialister att skaffa sig ytterligare erfarenhet. Enligt Edikas Barauskas var TEC Consulting-teamet ett av de första i det här projektet som fick lära känna och lära sig hur man arbetar med pannor med cirkulerande fluidiserad bädd. ”Det var inte bara intressant, utan också en mycket användbar erfarenhet. Vi fick ovärderlig kunskap om de olika tekniska nyanserna i driften av dessa pannor”.

TEC Consulting var tillsammans med Valmet Technologies involverade i den komplexa driftsättningen och eftermonteringen av hela anläggningen. I projektet ingick att kontrollera all utrustning för att säkerställa att den var redo för drift, testa kontroll- och skyddssystemen, blåsa ut pannorna och forma en skyddande beläggning för de invändiga ytorna. När installationen av processutrustningen var klar utförde TEC Consulting samordningen av driftsättningen och ansvarade för driften av anläggningen fram till dess att anläggningen överlämnades till kunden. 

TEC Consultings studiebesök på Vilnius kraftvärmeverk

Efter att projektet slutförts besökte hela TEC Consultings team Vilnius kraftvärmeverk. Edikas Barauskas, TEC Consultings projektledare som har arbetat med detta projekt, organiserade studiebesök för sina kollegor. ”Det var mycket intressant att höra intryck och erfarenheter från de personer som arbetar med projektet. För kollegor som inte är direkt involverade i den dagliga driften av projektet var det ett utomordentligt tillfälle att besöka en plats av den här storleken och se allt med egna ögon. För andra var besöket ett utmärkt tillfälle att dela med sig av bästa praxis.”

UAB TEC Industry tillhör företagsgruppen TEC, där även företagen TEC Industry och TEC Infrastructure ingår.Koncernbolag tillhandahåller design, rådgivning, tekniskt underhåll, projekt- och byggledning och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industri- och energianläggningar.