UAB ”TEC Consulting” kommer att utföra Grid Code-tester

juli 10, 2023
UAB TEC Consulting kommer att utföra de Grid Code-tester som krävs av AB LitGrid vid Vilnius kraftvärmeverk i sommar. Andrej Chodžin, teknisk chef för TEC Consulting, berättar mer om vikten av dessa tester och fördelarna för användarna.

 

Grid code tester – varför behövs de?

Litgrid är operatör för det litauiska elöverföringssystemet, som säkerställer en stabil drift av landets elsystem och hanterar elflöden. Baserat på de krav som fastställts av Litgrid, utförs Grid Code-tester som krävs för att testa elektrisk utrustning i Litauen för att bedöma driften och säkerheten hos elektriska generatorer eller kraftverk som är anslutna till det elektriska nätet.

Under Grid Code-testerna genomförs kontroller för att se om generatorn når de driftsparametrar som tillverkaren angett, generatorns tillförlitlighet och förmågan att generera den mängd el som krävs för nätet bedöms. ”Utan sådana tester är det omöjligt att säkerställa att generatorn är säker och pålitlig”, försäkrar A. Chodžin.

Det kommer att bidra till att säkerställa en högkvalitativ elförsörjning

”Redan i sommar kommer en nyinstallerad elgenerator att anslutas till det litauiska elnätet vid Vilnius kraftvärmeverk, som kommer att producera cirka 70 MWh el per timme, vilket uppgår till 50 400 MWh per månad. Som jämförelse, om den genomsnittliga hushållskonsumenten normalt förbrukar cirka 200 kWh el per månad, så kommer den nya enheten att kunna försörja cirka 250 000 konsumenter”, säger teknisk chef för TEC Consulting.

Enligt honom kan en opålitlig eller felaktig strömgenerator av denna kraft bli orsaken till allvarliga olyckor i elnätet, som ett resultat av vilka tiotusentals konsumenter kan förlora ström. Tester utförda i strikt överensstämmelse med kraven i Grid Code förbättrar strömförsörjningssystemets totala motståndskraft. Detta innebär att systemet är bättre förberett för oförutsedda händelser, naturkatastrofer eller nödsituationer, kan återställas snabbare och påverkan på användarna minskar.

Vi är glada över att kunna ge företag en så viktig tjänst. Är Du också intresserad av Grid Code testtjänst? Kontakta oss så hjälper vi Dig hitta rätt lösning!

TEC Consulting är medlem i TEC företagsgruppen. Förutom TEC Consulting omfattar gruppen även två designföretag, TEC Industry och TEC Infrastructure. Gruppens bolag tillhandahåller design, rådgivning, tekniskt underhåll, projekt- och byggledning och andra ingenjörstjänster för transportinfrastruktur, industri- och energianläggningar.