Byggprojektledning

Vårt mål är att hantera projektet på ett ansvarsfullt sätt och hjälpa kunderna att hitta de bästa lösningarna före, under och efter konstruktion av objektet för att slutföra den vid överenskommen tid.

Vi kan hjälpa i varje skede av byggprojektet:

  • Identifiering – att genomföra genomförbarhetsstudier och tillhandahålla tjänster inom teknik, finansiering, upphandling, miljö, rätt och andra områden för snabbt beslutsfattande.
  • Initiering – att definiera projektmål och riktlinjer, att förbereda ett preliminärt schema och budget för projektet.
  • Planering – att upprätta en budget, arbetsschema och projektledningsstruktur, organisera upphandling, hantera kvalitet genom att ingå avtal och förbereda en riskhanteringsplan.
  • Genomförande – att tillhandahålla omfattande teknik- och designtjänster, juridisk rådgivning, övergripande hantering av genomförandet och effektiv byggledning. Att assistera i valet av entreprenörer, upprättande av byggentreprenadkontrakt, samordning av tidsfrister och arbetsschemat, kontroll av schemat för projektets genomförande och budget, samordning av arbeten på byggplatsen, övervakning av deras kvalitet och säkerställande av efterlevnad av krav på arbetssäkerhet och miljö.
  • Slutförande – att utföra förfarandena för att överlämna objektet till statliga myndigheter, samordna slutuppgörelser med entreprenörer, hantera slutförandet av konstruktion och garantianspråk och förbereda rapporter.