Byggunderhåll

Vårt team utför underhåll av nybyggnation, rekonstruktion, komplexa och enkla reparationsarbeten på alla typer av objekt:

  • Icke-bostadshus (för förvaring, produktion, industri, garage och andra ändamål).
  • Transportkommunikation (vägar, gator, järnvägar, osv.).
  • Tekniska nätverk (värme, olja, gas, vattenförsörjning, avlopp, el, telekommunikation, osv.)
  • Industri- och energibyggnader.
  • Kulturarvsobjekt.
  • Kärnenergiobjekt.
  • Andra tekniska strukturer.

Vi kan utföra byggunderhållschefens funktioner: kontrollera efterlevnad av kraven i byggprojektet, byggkontraktet, lagar och andra rättsakter, övervaka att byggarbeten utförs i enlighet med strukturens projekt och kontrollera kvaliteten på produkter och utrustning som används under konstruktion.

Byggunderhållsspecialister kontrollerar kvaliteten och omfattningen av de utförda byggarbetena, informerar kunden om de utförda byggarbetena, deltar i testning och godkännande av tekniska nätverk, tekniska system, utrustning och konstruktioner, förbereder dokument för godkännande av strukturer som lämpliga för användning och deltar i godkännandet av strukturer som lämpliga för användning.

I projekt för vilka kontrakt har ingåtts i enlighet med FIDIC-villkor utför vi byggunderhåll i enlighet med FIDIC-kraven.