Due diligence

Företagets specialister gör en teknisk bedömning av objektet och bestämmer omfattningen av investeringar som krävs. Vid behov förbereder vi en detaljerad projektgenomförandeplan – schema och tekniska krav.

Vi utför ekonomisk forskning och motivering, förbereder investeringsprojekt och upprättar dokument för upphandling av byggarbeten och andra obligatoriska dokument för att få stöd från Europeiska unionens strukturfonder.