Övervakning av byggprojekt

Vid byggande eller rekonstruktion av en specialstruktur eller en struktur i ett skyddat område och vid komplex reparation av en struktur ett skyddat område kommer du att behöva övervakningstjänster för byggprojektet så att strukturen byggs enligt projektet och den planerade arkitektoniska designen genomförs. Vi har spcialister som kommer att hjälpa dig.