Design

Vi förbereder fördesignlösningar för tekniska och arbetsprojekt för industri, energi, transportinfrastruktur och andra ändamål samt ritningar för produktion. Våra objekt:

 • Broar, viadukter och vägbroar.
 • Vägar och gator.
 • Järnvägar, deras vägbäddar, korsningar och tunnlar.
 • Korsningar.
 • Andra strukturer för transportinfrastruktur (trafiksäkerhetsåtgärder; underjordiska gångar; vandrings- och cykelleder; infrastruktur för funktionshindrade; djurövergångar över vägar; stöd- och ljudisolerade väggar; åtgärder för att minska buller och luftföroreningar och andra åtgärder för att skydda miljön på vägarna);
 • Energianläggningar (med upp till 400 MW effekt).
 • Industribyggnader, deras interna och tekniska system.
 • Byggnader för medicinska ändamål.
 • Logistikcentra.
 • Andra industriella objekt: hangarer, osv.
 • Kulturarvsobjekt.
 • Utomhus tekniska nätverk (värme, gas, vattenförsörjning, avloppsnät).
 • Elektriska, automatiska och brandlarm.
 • Tekniska, monterings- och isometriska rörledningar.
 • Vattenhanteringsobjekt: vattenförsörjnings- och avloppsnät, avloppsreningsverk och vattenverk.
 • Utomhus- och inomhus vattenförsörjningssystem för bosättningar, objekt för transportinfrastruktur, reningsverk och byggnaders interna nätverk (brandvattenförsörjning, bortskaffande av avloppsvatten och regnvatten, filtrering, pumpstationer, dränering).

Vi anpassar projektdokumentationen från utrustningstillverkare och utländska partners till Republiken Litauens normer och lagstiftning.

Erfarenhet och kvalifikationer av våra ingenjörer, designers, arkitekter och projektledare samt arbete med de senaste beräknings-, design- och ritningsprogrammen garanterar kvaliteten på vårt arbete och smidig kommunikation med kunderna.