Genomförbarhetsstudier

Våra specialister kommer att hjälpa dig att förbereda en genomförbarhetsstudie för godkännande av projektinvesteringar. Dess främsta syfte är att kontrollera om projektet är ekonomiskt och tekniskt optimalt. Genomförbarhetsstudien bedömer:

  • tekniska och teknologiska lösningar
  • miljöpåverkan av det planerade projektet
  • beräknade kostnader, schema för genomförande och planerad återbetalning.

Genomförbarhetsstudien undersöker de resurser som ska användas i det framtida projektet, marknadens efterfrågan, tillverkningssektorn, diversifieringsmöjligheterna, investeringsmiljön, export- och importmöjligheterna och andra faktorer. Den inkluderar också alla tillgängliga uppgifter som krävs för projektets ekonomiska utvärdering inklusive de som krävs för upprättandet av anbudsdokumenten.

Efter genomförbarhetsstudien väljs den projektriktning som bäst uppfyller de fastställda kriterierna.