Grid Code-testning

Grid Code-testning används för att testa elektrisk utrustning. Syftet med dessa tester är att bedöma prestanda och säkerhet för generatorer eller kraftverk som är anslutna till elnätet.

Grid Code-tester kontrollerar att generatorn uppnår tillverkarens specificerade driftsparametrar, bedömer generatorns tillförlitlighet och dess förmåga att generera den mängd el som krävs av elnätet. Utan sådana tester är det inte möjligt att säkerställa att generatorn är säker och tillförlitlig.