Mätning och provning av medel- och högspänningsutrustning

  1. Mätning och provning av isolering för kablar från 0,4 kV till 35 kV vid förhöjd spänning;
  2. Mätning och provning av isolering för samlingsskenor från 0,4kV till 35kV vid förhöjd spänning;
  3. Mätning och provning av isolering för fack med anslutningar från 6 kV till 110 kV vid förhöjd spänning;
  4. Testning och provning av krafttransformatorer från 6 kV till 110 kV;
  5. Testning och provning och av transformatorer för mätning av spänning och ström från 6 kV till 110 kV;
  6. Testning och mätning av isolering av transformatorer för spänningsmätning från 6 kV till 110 kV;
  7. Mätning, testning och provning av isolering för samlingsskenor från 0,4 kV till 35 kV vid förhöjd spänning;
  8. Mätning, testning och provning av isolering för effektbrytare från 6kV till 110kV vid förhöjd spänning.